de cele mai multe ori merg. pe strazi case. coline parcuri păduri din cameră în cameră. lângă ape.
mă opresc din mers în faţa unor locuri copleşite de tăcere. sau nelinişte calmă. de lentoare.
de căldura unui om, sau plutirea unor păsări. de imponderabilitate;

într-un timp tinhit, sunt
spaţii care se ondulează spre lumină, în care îmi recunosc gândurile sau teama, sau mirarea.
sau
bucuria simplă ca eram aşa acolo. chiar atunci.

Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare Ilinca Diaconescu - Lentoare